Responsible Erwin Galang
Last Update 01/25/2021
Completion Time 18 minutes
Members 45
  • Lesson 1 - Paano Mag Login at Pumunta sa Elearning
  • Lesson 2 - Paano Palitan ang Inyong Password
  • Lesson 3 - Paano Gumawa ng Course Mula sa Elearning Backend
  • Lesson 4 - Paano Gumawa ng Course Mula sa Website
  • Lesson 5 - Mga Uri ng Content
  • Lesson 6 - Paano Mag-Upload ng Presentation
  • Lesson 7 - Paano Gumawa ng Video Content
  • Lesson 8 - Paano Gumawa ng Web Page Content
  • Lesson 9 - Paano Mag-upload ng Quiz
  • Lesson 10 - Paano Maglagay ng Quiz sa Lessons